Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон

Фев12

«Дасиса бозиҳои душманона»

Ифротгароён барои кирдорхои зишту харобиовар ва фочеабори худ аз воситахои гуногун истифода мебаранд ва бештар ташвишовар он холат мебошад, ки онхо чонибдорону дастгирони хешро дарёфтаанд. Аз хастиву амалиёти террористон баъзе гуруххову созмонхо манфиатчуи мекунанд. Дар саросари чахон мардумони хайрхоху тамаддунпарвар ниходхои башарпарвар бар зидди террористон садо баланд бинмудаву онхоро чиддан ва котеъона махкум мекунанд. Террористон дар бисер чойхо сабабгори гурамаргии чавонон гардидаанд. Яке аз омили ба доми фиреби террористон дучор омадани чавонон маълумоти кофии сиеси надоштани онхост. Мутаасифона чанде аз чавонони мо низ гирифтори анкабутони террорист шудаанд ва чавонии зебоии худро ба шоми тор даромехтаанд. Чунонки мегуянд хеч кас аз модар террорист тавлид намешавад аз ин ру ахли чомеа вазифадоранд, ки ходисахои пайдоиши террористон ва ба онхо хамрох шудани ашхоси сабукандешаро пешгири намоянд.

Мураббияи интернати наздимактаби Курбонова М

 
Фев12

Миллат хоинонро намебахшад

Терроризм ва экстремизм, тибки конунгузории Чумхурии Точикистон ин чиноят эътироф шудааст. Нафароне, ки ба ин падидахои хавфнок шомил мешаванд, сатхи маърифатии хукукии зарури ва хамзамон худоогохии милли надоранд.

Яке аз самтхои асосии мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм дар мухити чамъияти пешгири намудани он мебошад. Барои васеъшавии чахонбинии сиёсии чавонон як катор накша - чорабинихо, аз чумла вохури бо кормандони хифзи хукук, уламои дин ва адибону олимон дар байни чавонон хело бомаврид мебошад.

Имруз моро зарур аст, ки зиракии сиесиро аз даст надода, алайхи ин равияи манфур муборизаро пурзур намоем.

Мо хамчун пайравони Пешвои миллат шукронаи даврони ободу зебои истиклолият намуда, зухуроти номатлуб, мавзуи доги руз “Терроризм” - ро сахт махкум менамоем ва бахри решаканд намудани ин вабои аср кушиш ба харч медихем.

Чи хеле, ки ба хамагон маълум аст вактхои охир масъалаи терроризм ва экстремизм тамоми чомеаро ба ташвиш овардааст ва мо омузгорон бояд ба ин масъала ахамияти чидди дихем ва чавононро аз тахдиди ин хатар эмин дорем. Зеро бисёр чавонон аз беандешаги ба гуруххои террористи шомил шуда, ба ватани худ хиёнат менамоянд, ки ин барои фарзанди точик нанговар аст. Зеро мо дар Точикистони ободу озод ва хукукбунёд зиндаги менамоем. Барои хамин хам мо бояд Ватанамонро аз чунин гуруххо хифз намоем ва номбардори ватани худ бошем.

Он чавононе, ки ба гуруххои террористиву экстремисти шомил шудаанд аллакай пушаймонанд, онхо натанхо ба номи худ, балки ба номи падару модари худ низ иснод овардаанд. Мо ба чунин шахсоне, ки ба кадри ватани худу миллати худ намерасанд лаънат мехонем.

Чуноне, ки Асосгузори сулху вахдати милли- Пешвои миллат Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон таъкид доштанд: “ Ман бо камоли масъулият мегуям, ки давлати Точикистон ба хамаи динхо эхтиром мегузорад, вале ба хотири таъмини амният ва оромиву суботи чомеа пеши рохи халли чунин чудоиандозиву тафрикаангезиро котеона хохад гирифт”

Мо омузгорон сиёсати пешгирифтаи созандаву бунёдкоронаи Пешвои миллатро дастгири намуда бахри гулгулшукуфоии ватани азизамон Точикистон хамвора талош меварзем.

МТМУ№21 Юсупов Д

 
Фев12

ХОИНИ МИЛЛАТ МУҲИДДИН КАБИРӢ

Чунин ашхос набояд фаромуш кунанд, ки ба Ватану миллат хиёнат ин ба падару модар ва фарзандону бародарону хохарон аст.

Имруз ба хамагон маълум аст, ки яке аз омилхои тахдидкунанда ба сулху субот ва якпорчагии кишвархои гуногун, аз чумла Точикистони азизи мо, ин хар гуна гуруххо ва хизбу харакатхои ифроти мебошад, ки ба чамъият таъсири манфи расонида истодаанд. Боиси таасуф аст, ки бархе аз чавонон бо роххои фиребу найранг ба доми чанг дар кишвархои бегона кашида шуда, беному нишон гаштаанд.

МТМУ № 18 Шаропов С

 
Фев12

“Терорист ватан миллат дин забон надорад”

Чавонони мо хар кадар босаводу сохибмаърифат, сохиби касбу хунар ва огоху донишманд бошанд, ояндаи ватан хамон кадар обод мешавад ва нерумандии давлат меафзояд. Вале, баъзе афроди аз илму фархангу хираду фаросати инсони бехабар ин шаъну нуфузи миллати тамаддунофари бостонро догдор кардани шуда, ба харакатхои ифротгароиву экстремисти хамрох гардида, чони худ ва дигаронро зери хатар мегузоранд.

МТМУ №19 Абдурахмонов Б

 

Шаҳристон